Bắc Giang nằm trong số 13 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí “vùng xanh“

    13 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bắc Giang công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 9 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), tính đến chiều 18/10.

    13 tỉnh, thành đạt tiêu chí 'vùng xanh'.

    create

    Viết Tuân - Tiến Thành / vnexpress.net

    Nguồn: https://vnexpress.net/13-tinh-thanh-dat-tieu-chi-vung-xanh-4373500.html